LYON ACADEMY: DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

Chúng tôi triển khai các lớp đào tạo Public và Inhouse cho cá nhân và doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực marketing, branding và bán hàng.

LĨNH VỰC ĐÀO TẠO

01

DIGITAL MARKETING

02

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

03

TIKTOK & TIKTOK SHOP

Liên hệ với LYON hoặc điền thông tin dưới đây
để chúng tôi hỗ trợ bạn một cách tốt nhất