5 XU HƯỚNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 2023 BẠN CẦN BIẾT NẾU MUỐN CHIẾN DỊCH MARKETING CỦA BẠN THÀNH CÔNG

Theo báo cáo của SYNC Đông Nam Á, vào cuối năm 2023, nền kinh tế kỹ thuật số và tương lai ngành Thương mại điện tử Đông Nam Á dự kiến sẽ giữ vững mức tăng trưởng 5,1% so với thị trường khác. Trong khi đó, người dùng kỹ thuật số ở khu vực này ngày càng mở rộng và…

Tiếp tục đọc