Về LYON

Hoạt động trong lĩnh vực truyền thông – marketing hơn 10 năm ở nhiều quy mô khác nhau, đến cuối 2022, Lyon được chính thức thành lập với sự điều hành trực tiếp của Ông Dương Minh Thông và các cộng sự nhiều kinh nghiệm. Lyon là Marketing Agency chuyên về tư vấn và thực thi các chiến lược truyền thông đa kênh cho các doanh nghiệp dựa trên các tiêu chí: đa giải pháp, cập nhật mới nhất, chuyên nghiệp và cạnh tranh về giá.

Mục tiêu kinh doanh quan trọng nhất Lyon theo đuổi là “hướng tới sự thịnh vượng” của mọi đối tác và khách hàng.

Thế mạnh của chúng tôi là hướng đến giải pháp, giúp khách hàng đạt được các mục tiêu về kinh doanh.

TẦM NHÌN

Góp phần tạo ra thế hệ người trẻ và các doanh nghiệp Việt Nam THỊNH VƯỢNG

SỨ MỆNH

Đồng hành cùng 1 triệu doanh nghiệp Việt Nam hướng tới THỊNH VƯỢNG thông qua các giải pháp về marketing và giáo dục

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TỬ TẾ

CHÍNH TRỰC

TRÁCH NHIỆM

TÔN TRỌNG

THEO ĐUỔI SỰ
THỊNH VƯỢNG

05 TIÊU CHÍ
LYON THEO ĐUỔI ĐỂ
CHẠM ĐẾN MỤC TIÊU
THỊNH VƯỢNG

01

TÂM LỰC

02

TÀI LỰC

03

TRÍ LỰC

04

THỂ LỰC

05

NGUỒN LỰC CỘNG ĐỒNG